Publiekscampagne Huidkankerpreventie gaat naar het Huidfonds

Publiekscampagne Huidkankerpreventie gaat naar het Huidfonds

Het voorkomen van kanker is een van de speerpunten uit het Coalitieakkoord. Om het snel stijgende aantal gevallen van huidkanker tegen te gaan investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een grote publiekscampagne op het gebied van huidkankerpreventie. Vandaag werd bekend dat het Huidfonds deze campagne de komende jaren mag gaan uitvoeren. Hierbij werken wij samen met de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland en partners van het Zonkracht Actieplatform. Fantastisch dat we de kans krijgen om dit belangrijke onderwerp echt op een goede manier onder de aandacht te brengen!