Wij geloven dat de wereld mooier is als iedereen lekker in z’n vel zit en zegt: Dit ben ik! Dat ongeacht je lengte, kleur ogen of huid het draait om wie je bent, niet om hoe je eruit ziet. Een wereld waarin mensen zelfverzekerd en positief zijn. Over zichzelf en elkaar. Dit bereiken we samen met andere mensen, organisaties en huidprofessionals: met jou!

Het grootste orgaan van je lichaam verdient veel aandacht. Daarom zet het Huidfonds zich al jaren in voor betere zorg voor je huid.  Door het werven van donaties en het aangaan van samenwerkingsverbanden, kunnen we een bijdrage leveren in het verbeteren van de kwaliteit van huidzorg en informatieverstrekking.

Het Huidfonds is een onafhankelijk fonds dat zich zowel richt op het verbeteren van huidzorg en informatievoorziening als op het creëren van awareness voor het belang van de huid. Door het inzamelen van fondsen verhogen we de kwaliteit van leven en maken we de wereld elke dag een beetje mooier.

Met jouw bijdrage komen we een stap dichterbij onze doelen: voorkomen van huidaandoeningen, verbeteren van zorg voor mensen met een huidaandoening en acceptatie van de huid die ‘anders’ is. Ons e-learningprogramma Kwaliteit van Leven draagt daar ook aan bij. Het helpt mensen met een chronische huidaandoening hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Sommige huidaandoeningen kun je voorkomen door je huid goed te verzorgen en te beschermen. Een huidaandoening die extra aandacht verdient, is huidkanker. Huidkanker is op dit moment de meest voorkomende en snelst toenemende vorm van kanker. Het Huidfonds geeft advies in Lijfblad.

Op zaterdag 20 mei 2017 vindt de Huidkankerdag plaats. Die dag willen we meer bewustwording creëren bij het grote publiek voor huidkanker en alles wat er toe bijdraagt dat mensen hun huid beter beschermen tegen de zon en vaker controleren op zonbeschadigingen.