ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

Wat is het ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. ANBI’s krijgen belastingvoordeel. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kun je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De Belastingdienst heeft Stichting Nationaal Huidfonds (het Huidfonds) aangewezen als ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Over je donatie of legaat hoeft het Huidfonds ook geen schenk- of erfbelasting te betalen. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen.

 

Zo komt je geld voor de volle honderd procent ten goede aan de bestrijding van huidziekten.

 

Voor meer informatie kunt je terecht bij: www.anbi.nl.

 

Wat zijn de ANBI-gegevens van het Huidfonds?

Statutaire titel: Stichting Nationaal Huidfonds 

Publieke of werknaam: Huidfonds

 

RSIN: 815814975,  BTW nummer: NL815814975B01
KvK: 411 84 634