Zorgverbetering

Zorgverbetering

Je huid speelt een belangrijke rol bij hoe je je voelt en denkt te worden gezien door anderen. Daarom zou reguliere huidzorg verder moeten gaan dan uitsluitend de (para)medische behandeling. Wij vinden dat er ook gekeken moet worden naar de mens achter die huid. Binnen de huidzorg in Nederland is hier weinig tijd en aandacht voor. Terwijl mensen met een huidaandoening juist méér tijd, begeleiding en aandacht zouden willen hebben om samen met de huidprofessional stil te staan bij de impact die de huidaandoening heeft op hun leven.

Daarom wil het Huidfonds dit probleem onder de aandacht brengen van de huidprofessional.

Projecten

Kwaliteit van leven in de spreekkamer

Skindex-29

Binnen de gezondheidszorg bedoelen we met ‘kwaliteit van leven’ hoe het met een patiënt gaat op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Welk effect heeft zijn of haar aandoening op deze gebieden in het dagelijks leven? Om dit te meten is er een vragenlijst ontwikkeld: Skindex-29. De Skindex-29 kan worden afgenomen door een professional in de dermatologie (bijvoorbeeld een dermatoloog of huidtherapeut) om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven van de patiënt en de zorg daarop af te stemmen.

Lees verder >

Psoriasis: Focus op mij, niet op mijn huid

Psoriasis is een veelvoorkomende, chronische huidaandoening en kan een grote negatieve impact hebben op zowel lichamelijke, emotionele als sociale vlak. Uit onderzoek blijkt dat in de dagelijkse dermatologische praktijk de kwaliteit van leven weinig wordt besproken. Hierdoor krijgen mensen met psoriasis niet de optimale zorg terwijl deze behoefte er wel is (World Health Organization, 2016).

Het Huidfonds wil tools en aanbevelingen aanreiken voor mensen met psoriasis en hun zorgverleners om de kwaliteit van leven beter bespreekbaar te maken – in de spreekkamer, en daarmee de zorg te verbeteren.

Lees meer >