ANBI-gegevens

Wat betekent ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. ANBI’s krijgen belastingvoordeel. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kun je giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De Belastingdienst heeft Stichting Nationaal Huidfonds (het Huidfonds) aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling.

Over je donatie of legaat hoeft het Huidfonds geen schenk- of erfbelasting te betalen. Voor ANBI’s is er een algehele vrijstelling opgenomen.

Zo weet je zeker dat je donatie voor de volle honderd procent ten goede komt aan de doelen die het Huidfonds nastreeft.

Voor meer informatie kunt je terecht bij: www.anbi.nl.

Wat zijn de ANBI-gegevens van het Huidfonds?

Statutaire titel: Stichting Nationaal Huidfonds

Publieke of werknaam: Huidfonds

RSIN: 815814975,  BTW nummer: NL815814975B01
KvK: 411 84 634