Acne op de catwalk

Acne op de catwalk

Emotionele gevolgen

In Nederland komt acne bij 85% van de mensen tussen hun 12e en 24e voor. Na de tienerjaren neemt het aantal mensen acne sterk af naar 1% van de mannen en 5% van de vrouwen. Dat de huidaandoening vaak vergaande emotionele gevolgen kan hebben, wisten we al, maar het is goed dat er op een dergelijk groot podium aandacht aan wordt besteed.

Sommige mensen durven door hun acne niet meer naar buiten en raken in een sociaal isolement. Het Huidfonds trekt zich dit erg aan en heeft als een van haar doelstellingen de verhoging van de acceptatie van de huid die ‘anders’ is. We willen dat mensen zichzelf en anderen accepteren om wie ze zijn, niet alleen om hoe ze eruit zien.