94% van huidtherapeuten ziet patiënten met verminderde kwaliteit van leven

94% van huidtherapeuten ziet patiënten met verminderde kwaliteit van leven

94% van de Nederlandse huidtherapeuten behandelt wekelijks huidpatiënten die aangeven een verminderde kwaliteit van leven te ervaren. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Huidfonds. Een derde van de huidtherapeuten geeft zelfs aan dat dit aan de orde is bij een kwart tot de helft van de mensen die hen bezoekt. Het onderzoek is uitgevoerd onder 77 huidtherapeuten.

Van de mensen met een huidaandoening die een verminderde kwaliteit van leven ervaren, geven de respondenten aan dat dit veelal om mensen met acne gaat (20%). Ook bij overbeharing (18%), primair/secundair lymfoedeem (16%), lipoedeem (15%), littekens (13%) en hyper/hypopigmentatiestoornissen (10%) komt een verminderde kwaliteit van leven veel voor.

Sabine Uitslag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), zegt zich in het beeld te herkennen. “Als beroepsvereniging van Nederlandse huid- en oedeemtherapeuten horen wij regelmatig terug dat huidpatiënten lijden onder hun aandoening. Ik schrik dan ook niet van dit percentage.”

Kwaliteit van leven

Van vermindering van kwaliteit van leven is sprake als iemand beperkingen ondervindt op fysiek, psychisch of sociaal gebied. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zich schaamt voor zijn of haar huid en daardoor niet meer naar buiten durft. Ook stress en lichamelijke ongemakken zijn voorbeelden van een verminderde kwaliteit van leven. Uit recent Europees onderzoek bleek zelfs dat mensen met een huidaandoening in vergelijking met mensen met een gezonde huid een groter risico hebben op depressie en angststoornissen.*

Betere zorg

Het Huidfonds vindt de kwaliteit van leven van mensen met een huidaandoening belangrijk. Je huid speelt een belangrijke rol bij hoe je je voelt en hoe je denkt te worden gezien door anderen. We vinden dat huidzorg verder zou moeten gaan dan uitsluitend de (para)medische behandeling van de huid. Om dit te bereiken willen we kwaliteit van leven bespreekbaar maken in de spreekkamers van alle zorgverleners die huidpatiënten behandelen. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, verpleegkundigen, huidtherapeuten en dermatologen.

Het Huidfonds wil volgend jaar een project starten dat de huidpatiënt en zorgverlener helpt om kwaliteit van leven gemakkelijker te bespreken. Wij kunnen jullie hulp daarbij goed gebruiken. Wil jij het Huidfonds helpen? Word dan nu donateur.