Stijging mensen met huidkanker door zonnebaden

Stijging mensen met huidkanker door zonnebaden

Dit is te lezen een rapport ‘uv-straling en gezondheid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat op donderdag 29 juni 2017 is verschenen. Onverstandig zongedrag is de belangrijkste oorzaak voor deze enorme toename. Ook de vergrijzing en de aantasting van de ozonlaag spelen in mindere mate mee.

Jaarlijks krijgen meer dan 51.000 mensen in Nederland te horen dat ze huidkanker hebben. Ruim 900 huidkankerpatiënten overlijden aan de gevolgen ervan. Bij ongeveer 5.500 mensen wordt jaarlijks een melanoom, de kwaadaardigste vorm van huidkanker, vastgesteld. Volgens het RIVM is Nederland in Europa een van de landen waar huidkanker het vaakst voorkomt.

Het aantal mensen met huidkanker is sinds 1990 verviervoudigd. De laatste jaren uit deze huidaandoening zich vooral bij de generaties die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw onbekommerd gingen zonnen.

Huidkanker

Huidkanker wordt meestal veroorzaakt door teveel uv-straling in zonlicht. “Zonlicht op kinderleeftijd (tot 15 jaar) verhoogt de kans om op latere leeftijd huidkanker te krijgen. Ook wanneer iemand in zijn leven vaker verbrandt, neemt de kans op huidkanker toe. Het is dus belangrijk om niet te verbranden! Vooral op jongere leeftijd.” zegt Jantine van ’t Klooster directeur bestuurder van het Huidfonds. Daarom is het Huidfonds met het project ‘Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen’ gestart. “Ons doel is het besef van de noodzaak van goede zonbescherming te vergroten en het daadwerkelijk nemen van zonbeschermende maatregelen te stimuleren.” “Door kinderen al van jongs af aan te leren zichzelf te beschermen tegen de zon, kunnen we huidkanker in de toekomst (deels) voorkomen.”

Kosten

Het RIVM schat dat de kosten van de medische behandeling van huidkanker jaarlijks rond de 300 miljoen euro bedragen. Ook deze kosten zullen de komende jaren vermoedelijk fors toenemen.

Bescherming

Voorkomen is beter dan genezen, zeker als het gaat om huidkanker. De huid bedekken met zonwerende kleding of goed en vaak smeren met een (veilige) hoge factor zonnebrandcrème en tussen elf en drie liefst uit de zon blijven, zijn goede maatregelen die iedereen kan en zou moeten nemen. Smeer liefst een half uur voordat je de zon in gaat in. Smeer royaal en om de twee uur, een dunne laag houdt het UV-licht minder goed tegen. En vergeet ook de oren niet mee te nemen.

Hoe beter je je beschermt, des te kleiner de kans op het ontstaan van huidkanker. Daarbij is het belangrijk om niet alleen jezelf, maar dus ook je kinderen te beschermen. “Door kinderen zo jong mogelijk vertrouwd te maken met het nemen van beschermende maatregelen en zelfdetectie kan, zo hoopt het Huidfonds, een huidkankerbewuste generatie opgroeien.”

Maar de zon helemaal mijden is ook niet wenselijk omdat het zonlicht de voornaamste bron is van vitamine D. Deze vitamine is essentieel voor gezonde botten en spieren, aldus het RIVM.

Bron: RIVM

Lees meer over ons project ‘Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen’ >

Lees meer over onze Huidheld Monique >

Meer informatie over huidkanker >