Nationale Huidkankerdag 2017

Nationale Huidkankerdag 2017

Op zaterdag 20 mei 2017 vindt de vijfde nationale Huidkankerdag plaats. Op deze dag vragen we aandacht voor het gevaar van te veel zonnen. Het is van belang jezelf regelmatig te (laten) checken op onregelmatigheden in je huid. Zo kan huidkanker in een vroeg stadium ontdekt worden.

Op deze dag zullen verschillende ziekenhuizen en dermatologische klinieken van 10.00 – 13.00 uur hun deuren openen en voorlichting geven over huidkanker. Vanaf april was het ook mogelijk je via www.huidkankerdag.nl aan te melden om je plekjes te laten checken, daar is massaal op gereageerd, waardoor aanmelden hiervoor niet meer mogelijk is.

Check je vlekje

Ben je er niet in geslaagd om je aan te melden voor de controle tijdens de huidkankerdag? Dan kan je bijvoorbeeld via de ABCDE regel zelf vaststellen of een huidafwijking mogelijk een melanoom is.

  • A staat voor asymmetrie. Symmetrie is een teken van goedaardigheid, asymmetrie zou mogelijk kunnen wijzen op een afwijking.
  • B staat voor border ofwel een grillige of onregelmatige rand. Indien de rand onregelmatig of grillig is kan dit wijzen op een afwijking.
  • C staat voor colour ofwel verschillende kleuren. Twee of meer verschillende kleuren binnen één vlek kan wijzen op een afwijking.
  • D staat voor diameter groter dan 6 mm. Moedervlekken tot 6 mm zijn meestal onschuldig, een moedervlek groter dan 6 mm in doorsnee is een reden om op te letten. Een moedervlek die alleen groter is geworden en niet onder A, B, of C zijn genoemd zijn meestal onschuldig.
  • E staat voor Evolutie ofwel verandering. Als er verandering optreedt in de (moeder)vlek dan is het altijd raadzaam om je huisarts te raadplegen om uit te sluiten of er sprake is van een melanoom.

Indien je je zorgen maakt raden we je aan om naar de huisarts te gaan, die kan je doorverwijzen naar een dermatoloog om je (moeder)vlekjes verder te laten onderzoeken.

Huidkanker

Uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) blijkt dat het aantal patiënten met huidkanker de afgelopen vijftien jaar sterk is gestegen. In de meeste gevallen gaat het om goed te genezen basaalcel- en plaveiselcelcarcinomen. Het aantal patiënten met een melanoom, de meest agressievere vorm van huidkanker, laat echter ook een sterk opgaande lijn zienEén op de vijf Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met een vorm van huidkanker. Daarmee is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland.

Goede voorlichting

Hoewel de bewustwording over de risico’s voor het krijgen van huidkanker sterk is toegenomen, is het aantal nieuwe diagnoses de afgelopen jaren sterk gestegen. Dermatologen en epidemiologen spreken in dit verband ook wel van het ‘topje van de ijsberg’. De stijging van het aantal patiënten wordt vooral toegeschreven aan veranderingen in zongedrag in Nederland gedurende de afgelopen decennia. Risicogroepen zijn onder andere mensen met een licht huidtype, mensen die voor hun hobby of werk veel in de zon komen of mensen die medicatie gebruiken die het immuunsysteem remmen.

Jantine van`t Klooster (directeur-bestuurder Huidfonds): “Huidkanker kan ontstaan door een overmatige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling. Zonblootstelling bij kinderen tot 15 jaar, verhoogt de kans om op latere leeftijd huidkanker te krijgen. Wanneer iemand in zijn leven vaker verbrandt, neemt de kans op huidkanker ook toe. Met goede voorlichting en maatregelen (zoals je huid insmeren, UV werende kleding dragen en uit de zon blijven) zijn bepaalde vormen van huidkanker te voorkomen. Voor deze bewustwording zetten wij ons bij het Huidfonds elke dag in.”

UV-bescherming bij kinderen

Op dit moment voert het Huidfonds praktijkgericht onderzoek uit bij kinderdagverblijven. Het onderzoek richt zich op het vergoten van kennis over huidkanker en hoe je met specifieke maatregelen huidkanker kunt voorkomen. Het Huidfonds wil de awareness van goede zonbescherming vergroten en ervoor zorgen dat ouders en verzorgers, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, maatregelen nemen en zonbescherming bij kinderen bevorderen.

No Sun Run

Op zaterdagavond 16 september tijdens de Damloop by night, vragen we samen met Stichting Melanoom, aandacht voor deze nadelige gevolgen van de zon bij kinderen. En jij kan meedoen. Dat kan door mee te lopen en geld in te zamelen, maar ook door een van de lopers te sponsoren.

Meer informatie over Nationale Huidkankerdag > 

Meer informatie over projecten van het Huidfonds >

Meer informatie over huidkanker >

Meer informatie over No Sun Run >