Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen

Steeds meer mensen krijgen huidkanker

Huidkanker is de meest voorkomende en snelst toenemende kankersoort in Nederland. Op jonge leeftijd onbeschermd in de zon, vergroot het risico om op latere leeftijd huidkanker te krijgen.

Zonnetjesweek

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom organiseert het Huidfonds de Zonnetjesweek voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouderlocaties. Met deze jaarlijks terugkerende themaweek willen we samen met medewerkers in de kinderopvang, ouders/verzorgers en kinderen voorlichten over het belang van zonbescherming. Lees hier meer over de Zonnetjesweek.

Zonnetjesweek erkend door het RIVM

De Zonnetjesweek staat in de Interventiedatabase Gezond en  Leven van het RIVM en is in oktober 2019 is de Zonnetjesweek beoordeeld op het niveau ‘goed beschreven’. Dit houdt in dat de doelen van de Zonnetjesweek, de doelgroepaanpak, randvoorwaarden en overdraagbaarheid van de Zonnetjesweek samenhangend zijn beschreven.

Hoe kun je dit zonbeschermingsproject steunen?

We hebben jouw hulp nodig om de Zonnetjesweek te verbeteren en alle kinderopvanglocaties in Nederland te bereiken. Dit kan door een donatie te doen, of door je kennis en ervaring met ons te delen op het gebied van gezondheidsvoorlichting, zonbescherming, communicatie, gedragsverandering of educatie. Maar ook door ons in contact te brengen met kinderdagverblijven of relevante personen in je netwerk.

Partnerschap Zonnetjesweek voor bedrijven

Het Huidfonds werkt samen met partners aan een wereld waarin mensen gezond zijn, met elkaar in verbinding staan en positief zijn. Over zichzelf en over elkaar. Partners van het Huidfonds verbinden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aan zakelijke doelen met concrete projecten. Zoals de Zonnetjesweek. Zo maken we samen impact. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Zonnetjesweek

De Zonnetjesweek is ontwikkeld en voor het eerst uitgevoerd na uitgebreid literatuuronderzoek, voorbereidend praktijkonderzoek en het testen van concept communicatiematerialen. Ook zijn er procesevaluaties en een eerste effectmeting uitgevoerd om de waardering en het effect van de Zonnetjesweek te peilen. Deze onderzoeken zullen we regelmatig herhalen. Met behulp van Intervention Mapping willen we de Zonnetjesweek verder ontwikkelen en verbeteren.

Procesevaluatie en effectmeting

In 2018 is er een eerste procesevaluatie uitgevoerd. Ouders en medewerkers beoordeelden de Zonnetjesweek gemiddeld met een 7,6. Ouders en medewerkers van de kinderopvanglocaties hebben feedback gegeven op de communicatiematerialen, waarop deze zijn aangepast. Met een eerste effectmeting in 2018 is gekeken naar de associatie tussen psychosociale determinanten en intenties geassocieerd met zonbeschermingsgedrag van ouders en medewerkers in de kinderopvang. Ook dit leverde aanbevelingen op voor doorontwikkeling van de interventie: minder focus op kennisverhoging en meer op eigen effectiviteit, sociale invloed, attitude en risicoperceptie. Met deze aanbevelingen wordt de interventie verder verbeterd.

Voorbereidend praktijkonderzoek

Uit praktijkgericht onderzoek bij tien kinderdagverblijven, blijkt dat jonge kinderen nog lang niet altijd goed genoeg worden beschermd tegen schadelijke UV-straling. Richtlijnen en protocollen van de kinderdagverblijven richten zich voornamelijk op het insmeren van de kinderen en het ontwijken van de zon tussen 12:00 en 15:00 uur. Er wordt door 64,3% van de kinderdagverblijven nog te weinig gedaan aan voorlichtende activiteiten bij de kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders/verzorgers.

Ouders van kinderen van 0-4 jaar blijken redelijk goede kennis hebben wat betreft huidkanker(preventie). Wel zouden ze meer kunnen leren over UV-straling en zonbeschermende maatregelen. Ouders geven aan het liefst geïnformeerd te worden via een folder, brochure of website op het kinderdagverblijf, bij een gezondheidsinstelling of thuis.

Methode: Intervention mapping

Intervention Mapping is een methode om effectieve, evidence-based gedragsveranderende interventies zoals preventieve gezondheidscampagnes te ontwikkelen en verbeteren. Ook de Zonnetjesweek is ontwikkeld met behulp van deze methode. In 2019 zijn de stappen van deze methode opnieuw uitgevoerd door middel van een deskresearch. Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd om de Zonnetjesweek verder te ontwikkelen en verbeteren.

Lees meer over huidkanker